Product: Even aan tafel met... Gesprekken over vijf jaar MeerDoen. WMO / Jeugdwet / Participatiewet
Opdrachtgever: Programmateam MeerDoen, gemeente Pekela en gemeente Veendam
Uitvoering: 2015-2016
Oplevering: april 2016


Samen met Onderzoek- en tekstbureau Willy van der Schuit heeft Chestnut Tekstverzorging Even aan tafel met... over vijf jaar verandering in het sociaal domein in de gemeenten Veendam en Pekela gemaakt.

Het takenpakket van de gemeenten is danig uitgebreid door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Voornaam doel van de transitie in het sociaal domein is grotere verantwoordelijkheid van de inwoners zelf, waarbij de nadruk ligt op maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen draagkracht om in de eigen sociale omgeving oplossingen te zoeken voor problemen die zich voordoen. Met de Wmo krijgen gemeenten meer mogelijkheden om regie te voeren over samenhangende activiteiten van aanbieders van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening.

In Even aan tafel met… blikken verschillende partijen terug op de afgelopen vijf jaren van het Programma MeerDoen. Het gaat om mensen binnen de gemeentelijke organisaties, welzijnsinstellingen, bestuurders en de inwoners vertegenwoordigd in de Seniorenraad en de Participatieraad. Samen bieden ze een mooie doorsnee van de mensen die binnen de gemeenten en partners hebben meegedacht, meegewerkt en meegesproken over de transitie van het sociaal domein in beide gemeenten. Het ingewikkelde proces van de decentralisatie krijgt kleuring door hun persoonlijke ervaringen. Alle verhalen tezamen laten een tussenstand zien en geven inzicht in de laatste stand van zaken en de stappen die gezet zijn.


Projecten Onderzoek en Tekst Chestnut Teksverzorging