Chestnut Tekstverzorging verricht historisch literatuur- en bronnenonderzoek , redigeert teksten en schrijft teksten op maat voor tentoonstellingen en publicaties. 

Bij tentoonstellingen gaat het vaak om teksten die kort en bondig de kern van het verhaal vertellen, in begrijpelijke bewoordingen voor een breed publiek. Daarnaast doe ik redactionele werkzaamheden, zoals tekst- en beeldredactie. Langere bijdragen zijn vooral bedoeld voor (cultuur-) historische publicaties en toeristische gidsen, waarvoor eveneens geldt dat ik de teksten op een toegankelijke en informatieve manier schrijf. Chestnut werkt regelmatig samen met anderen - historici en tekstschrijvers - om samen tot mooie resultaten te komen.

Projecten Onderzoek en Tekst Chestnut Teksverzorging